Poradnia Psychologiczno – Pedgogiczna w Jędrzejowie
ul. Reymonta 1
28-300 Jędrzejów
tel./fax 41 386 17 22

Dyrektor: Adam Brela