Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania I Sesji Rady Powiatu w Jędrzejowie