Podpisanie umowy z KGW Wolica

51 umów z organizacjami pozarządowymi, na realizację zadań służących aktywizacji środowisk lokalnych podpisano w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie. Samorząd powiatowy przekazał na ten cel prawie ćwierć miliona złotych z budżetu powiatu.

W otwartym konkursie grantowym „Program odnowy, aktywizacji i estetyzacji powiatu jędrzejowskiego”, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w styczniu 2018 roku, wzięły udział stowarzyszenia i organizacje z terenu wszystkich gmin powiatu jędrzejowskiego. Można było uzyskać do 5 tysięcy złotych na realizację konkretnego zadania. Program cieszył się dużym zainteresowaniem – zgłoszono 77 wniosków. Po weryfikacji przez komisję konkursową do realizacji w tym roku skierowano 51 zadań.
W czasie spotkania umowy na realizację tych zadań podpisywali przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń z wszystkich gmin oraz Zarząd Powiatu: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, wicestarosta Janusz Grabek, członkowie: Czesław Barański, Paweł Olszak, Mariusz Zieliński, a także skarbnik powiatu Ewa Gajos.
Wybrane projekty to przede wszystkim remonty i zakup wyposażenia strażnic OSP, świetlic wiejskich, przedsięwzięcia kulturalne i sportowe, zakup strojów ludowych i namiotów wystawienniczych dla KGW, ale także – wydanie monografii miejscowości Łysaków, stworzenie siłowni parkowej w Mierzawie oraz placu zabaw dla dzieci w Kazinach.
– Każdy projekt to dobry pomysł – mówił podczas spotkania starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. – Jest potrzebny dla miejscowości, dla mieszkańców.
Starosta, którego pomysłem było stworzenie tego programu, podkreślał, że żaden powiat w kraju nie może się pochwalić podobnym zakresem współpracy ze stowarzyszeniami. – Jesteśmy pionierami z tym programem, pieniądze – choć może nie tak wielkie, ale na tyle było nas stać – pomogą w realizacji przedsięwzięć, bo często są dobre pomysły i chęci, ale brak środków – mówił Edmund Kaczmarek. – Po ilości zgłoszonych wniosków widać, że program jest potrzebny i ma sens. Mamy zamiar kontynuować ten program w latach następnych. Stowarzyszenia, które teraz nie uzyskały dofinansowania swoich projektów, będą mieć szansę w następnym konkursie. Nasz program nie przeszkadza organizacjom pozarządowym w staraniu się o inne środki, np. unijne, a dofinansowanie z powiatu może stanowić wkład własny, bo często z tym stowarzyszenia mają największy problem.

Według słów starosty, program jest kolejnym sposobem nie tylko na pomoc i współpracę z NGO, ale także – na poprawę estetyki powiatu. – Często jeżdżąc po powiecie widzę, że publiczne budynki – remizy, świetlice – nie są tak zadbane, jak powinny, chcemy jako powiat dołożyć cegiełkę do poprawy ich stanu – mówił starosta. – Od kilku lat ogłaszamy konkurs „Piękna wieś jędrzejowska”. W tym roku także zachęcam do udziału w tym konkursie. Wsie, które wygrywają, otrzymują bardzo atrakcyjne nagrody, wręczamy je co roku podczas dożynek powiatowych.