3 października w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie została podpisana umowa dotycząca powstającej właśnie monografii powiatu jędrzejowskiego.

 

Monografia – obejmująca dzieje powiatu jędrzejowskiego od średniowiecza do czasów współczesnych – będzie dziełem naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy odpowiedzieli na ofertę Lokalnej Organizacji Turystycznej w Jędrzejowie. Stowarzyszenie to, wspierane przez komórkę Starostwa Powiatowego powołaną do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych, złożyło wniosek do LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” i otrzymało środki na pierwszy etap tworzenia monografii – czyli przeprowadzenie stosownych badań naukowych. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który od dawna nosił się z zamiarem wydania monografii powiatu jędrzejowskiego.
– Już od dawna w mojej głowie tkwił pomysł, aby zająć się wydaniem monografii powiatu jako całościowego opracowania – mówi starosta jędrzejowski. – Były wydawane książki dotyczące poszczególnych fragmentów działalności, czy okresów historycznych, ale brak jest monografii i to tak napisanej, aby można było ją przeczytać bez trudności ze zrozumieniem naukowego języka. W końcu przyszedł stosowny czas – w przyszłym roku będziemy świętować stulecie niepodległości państwa polskiego, a jednocześnie znalazły się możliwości skorzystania ze środków pozabudżetowych na sfinansowanie tego przedsięwzięcia – podkreśla starosta E. Kaczmarek.
Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w Jędrzejowie podpisał umowę z naukowcami, którzy już obecnie zajmują się realizacją monografii. Na czele zespołu stoi prof. Adam Massalski (znakomity historyk, były rektor kieleckiego uniwersytetu), który zajmie się okresem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Poza nim zadanie podjęli dr Cezary Jastrzębski, znany popularyzator historii regionu (m.in. w audycji Radia Kielce „Moc Historii”), którego zadaniem będzie opracowanie części z okresu zaborów oraz dr Beata Wojciechowska, dyrektor Instytutu Historii UJK, która specjalizuje się w zagadnieniach z okresu średniowiecza.
– Z wielką satysfakcją angażujemy się w to wyzwanie. Powiat jędrzejowski ma wspaniałe walory historyczne, sięgające początków kultury polskiej, miał zawsze oddziaływanie na region, kraj, a nawet w skali międzynarodowej. Oprócz historii chcemy pokazać też ogromną wartość przyrodniczą ziemi jędrzejowskiej, warunki fizjograficzne i ludność – wyjaśniał prof. Adam Massalski. – Do połowy grudnia skompletujemy źródła, które są bardzo bogate, prowadzimy kwerendę w archiwach państwowych i diecezjalnym, w bibliotekach, ale także w Muzeum Narodowym. Na lato przyszłego roku powinien być gotowy tekst monografii.
Książka ukaże się drukiem we wrześniu 2018.

Na zdjęciu: moment podpisania umowy. Od lewej: starosta Edmund Kaczmarek, dr Cezary Jastrzębski, prof. Adam Massalski, prezes LOT Rafał Zaczkowski