Powiat jędrzejowski – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jędrzejów.

W skład powiatu wchodzą:

  • gminy miejsko-wiejskie: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów
  • gminy wiejskie: Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia, Sobków, Wodzisław
  • miasta: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów

Powierzchnia 1256,96 km²
Ludność (2011)
• liczba
• gęstość
88 552[1]
70,45 osób/km²
Urbanizacja 30,13%
Tablica rejestracyjna TJE

Liczba ludności i powierzchnia gmin wg stanu na 31 grudnia 2010 r.

Gmina Ludność Powierzchnia
Gmina Jędrzejów herb.svg Jędrzejów
(w tym miasto)
28 943
(16 139)
226,62 km²
(11,37 km²)
POL Sędziszów COA.svg Sędziszów
(w tym miasto)
12 791
(6 639)
145,65 km²
(7,92 km²)
POL Małogoszcz COA.svg Małogoszcz
(w tym miasto)
11 728
(3 849)
146,05 km²
(9,68 km²)
Gmina sobkow herb.png Sobków 8 406 144,31 km²
POL gmina Wodzisław COA.svg Wodzisław 7 406 176,89 km²
POL gmina Nagłowice COA.svg Nagłowice 5 237 117,29 km²
POL gmina Oksa COA.svg Oksa 4 861 90,72 km²
POL gmina Imielno COA.svg Imielno 4 524 101,01 km²
POL gmina Słupia (powiat jędrzejowski) COA.svg Słupia 4 461 108,42 km²
Razem 88 357 1 256,96 km²

Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2010[3]):

Powiat jędrzejowski położony jest na Wyżynie Małopolskiej w większości w obrębie Niecki Nidziańskiej a jego północno-zachodnie tereny leżą na Wyżynie Przedborskiej. W skład Niecki wchodzi charakterystyczny dla tego regionu Płaskowyż Jędrzejowski. Teren płaskowyżu jest pofałdowany i opada łagodnymi garbami z zachodu na wschód. Dominują tu gleby urodzajne, przeważnie rędziny. Obszar zbudowany jest z utworów węglanowych górnej kredy.
Obszary chronione

Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu (M-DOChK) – w obrębie powiatu rozciąga się na obszarach gmin Słupia, Sędziszów i Wodzisław.
Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu (W-JOChK) – w obrębie powiatu rozciąga się na obszarach gmin Nagłowice, Oksa, Jędrzejów i niewielkimi fragmentami na terenach gmin Małogoszcz, Sobków i Imielno.
Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (częściowo w gminie Małogoszcz) – ma powierzchnię 98 359 ha. Prawie 50% jego obszaru zajmują duże kompleksy leśne z wielogatunkowymi drzeworostami. Bogata jest fauna reprezentowana przez zwierzęta łowne i ptaki.

Przed I wojną światową powiat należał do guberni kieleckiej, zaś po wojnie do województwa kieleckiego. Po II wojnie światowej ponownie włączono go do województwa kieleckiego. Powiat istniał aż do reformy administracyjnej w 1975 roku. Kolejna reforma w 1999 roku przywróciła powiat jędrzejowski i włączyła go do województwa świętokrzyskiego.

Osadnictwo na terenie powiatu jędrzejowskiego ma długą historię. W wyniku badań archeologicznych w okolicy Sobkowa i Nagłowic odkryto liczne stanowiska kultury łużyckiej oraz świadectwa wpływów rzymskich na tych terenach.

Podczas walk narodowowyzwoleńczych w obrębie powiatu rozegrano wiele potyczek, w tym najkrwawszą bitwę powstania styczniowego w 1863 roku pod Małogoszczem. W ramach reperkusji po stłumieniu powstania miastom powiatu (Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków, Wodzisław) odebrano prawa miejskie.

Podczas II wojny światowej na terenie powiatu walczyły oddziały Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej.