Otwarcie tegorocznej kwalifikacji wojskowej w Jędrzejowie. W prezydium od lewej: starosta jędrzejowski Paweł Faryna, przedstawicielka WOT, dr Waldemar Michalczak, mjr Andrzej Tomczyk, por. Tomasz Olszewski.

447 mieszkańców powiatu jędrzejowskiego – w tym 34 kobiety – przebada Powiatowa Komisja Lekarska, powołana w ramach tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Komisja pracuje od 25 lutego do 19 marca, w Starostwie Powiatowym przy ulicy 11 Listopada w Jędrzejowie.

Powiatowej Komisji Lekarskiej przewodniczy dr n. med. Waldemar Michalczak, lek. med. Ewa Sowińska, funkcję sekretarza pełnią wspólnie Zbigniew Węglowski i Anna Baran – pracownicy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. W skład komisji wchodzą ponadto pielęgniarki – Alicja Wrona i Małgorzata Jankiewicz. Wojskową Komendę Uzupełnień w Busku-Zdroju reprezentuje porucznik Tomasz Olszewski.

W tym roku do kwalifikacji wojskowej są wzywani urodzeni w roku 2000 jako rocznik podstawowy. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić także ochotnicy – mężczyźni i kobiety – niezależnie od wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna zabrać ze sobą: dowód osobisty, dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

W czasie kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska określi wezwanym osobom zdolność do czynnej służby wojskowej, założona zostanie dla nich ewidencja wojskowa, wydane zostaną książeczki wojskowe.

Kwalifikacja wojskowa jest również okazją do uzyskania wyczerpujących informacji od przedstawiciela WKU oraz w trakcie prowadzonych, przez kapitana Krzysztofa Blicharskiego, zajęć świetlicowych na temat form służby wojskowej: służby przygotowawczej, służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, zawodowej służby wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego.

W rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej w powiecie jędrzejowskim uczestniczyli: starosta jędrzejowski Paweł Faryna oraz zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku-Zdroju major Andrzej Tomczyk.