Po raz siódmy młodzież VII klas podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych uczestniczyła w minispartakiadzie: w biegu na 60 m, w skokach w dal oraz w rzutach piłką lekarską 3 kg w tył za głowę. Zawody odbyły się na boisku „ORLIK” przy Zespole Placówek Oświatowych im. Zbigniewa Kopra w Słupi.

Organizatorzy:
– STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,
– POWIATOWY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH w JĘDRZEJOWIE,
– ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w SŁUPI .
Cele Spartakiady to:
– kształtowanie postawy prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia
systematycznej aktywności rekreacyjnej,
– integracja młodzieży z różnych środowisk,
– propagowanie zdrowego stylu życia,
– popularyzacja biegów, rzutów i skoków.
Uroczystego otwarcia dokonał Wiesław Hukowski – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych o w Słupi , pozdrawiając przybyłą na spartakiadę młodzież, trenerów i opiekunów.
W imieniu Starosty Jędrzejowskiego młodzież szkolną powitał bardzo serdecznie Kazimierz Nowakowski- Prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie.
Spartakiadę zrealizowano dzięki środkom finansowym, pozyskanym od Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka w ramach zadań publicznych.
W Spartakiadzie wzięli udział uczniowie VII klas Szkół Podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych z: Moskorzewa, Mierzwina, Nagłowic i Słupi .
Biegi odbyły się osobno dla chłopców – na 60 metrów, a także dla dziewcząt, również na 60 metrów. W każdej drużynie uczestniczyło po 15 zawodników i 15 zawodniczek.
Biegi były punktowane: za I miejsce 10 punktów, II miejsce -8 punktów, III miejsce -6 punktów, IV miejsce – 4 punkty.
Skoki w dal metodą naturalną i rzuty piłką lekarską 3 kg w tył za głowę – przebiegały osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców, a wyniki były szczegółowo mierzone i sumowane dla każdej drużyny.
Wyniki indywidualne biegów:
Dziewcząt:
I miejsce Wiktoria Gawron -Nagłowice,
II miejsce Małgorzata Florczyk -Nagłowice,
III miejsce Środa Aleksandra – Mierzwin.
Chłopców:
I miejsce Jakub Chuptyś – Moskorzew,
II miejsce Wojciech Krzysztofik – Nagłowice,
III miejsce Adam Tutaj – Mierzwin,
Wyniki indywidualne rzutów piłką lekarską 3 kg w tył za głowę:
Dziewcząt :
I miejsce Katarzyna Nowak – Słupia,
II miejsce Ola Środa– Mierzwin,
III miejsce Klaudia Biała– Mierzwin.
Chłopców:
I miejsce Michał Tkaczyk – Mierzwin,
II miejsce Jakub Fijałkowski -Moskorzew,
III miejsce Kacper Smędzik –Słupia.
Wyniki indywidualne skoków w dal:
Dziewcząt:
I miejsce Klaudia Kowalska -Nagłowice,
II miejsce Ola Środa -Mierzwin,
III miejsce Angelika Pustuł –Moskorzew.
Chłopców:
I miejsce Wojciech Krzysztofik – Nagłowice,
II miejsce Kamil Żaczkowski -Słupia,
III miejsce Mateusz Dyl –Mierzwin.
Wyniki końcowe
I miejsce drużyna –Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie – 30 punktów,
II miejsce drużyna-Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi – 20 punktów,
II miejsce drużyna –Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie – 20 punktów,
IV miejsce drużyna Szkoły Podstawowej w Nagłowicach – 16 punktów.
Wszystkie drużyny (dziewcząt i chłopców) zarówno za biegi, jak i za rzuty piłką lekarską, skoki w dal – każda konkurencja sportowa oddzielnie – otrzymały puchary, dyplomy – wręczone przez Janusza Grabka Wicestarostę Jędrzejowskiego , Kazimierza Nowakowskiego Prezesa Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie oraz przez Wiesława Hukowskiego -Dyrektor aZespołu Placówek Oświatowych w Słupi.
Puchary, napoje, pączki, zostały ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka. którym w imieniu organizatorów bardzo dziękuję.

Dziękuję Panu Stanisławowi Grzybowi – Dyrektorowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska EURO – MED w Słupi Jędrzejowskiej za pomoc pielęgniarsko –medyczną, która cały czas czuwała nad zdrowiem zawodników biegających i widzów.
W imieniu Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie składam serdeczne podziękowania Panu Edmundowi Kaczmarkowi – Staroście Jędrzejowskiemu za przyznane środki finansowe na zorganizowanie tej Mini -Spartakiady.
Dziękuję bardzo Pani Urszuli Walocha , Panu Markowi Fulasowi i Pani Grażynie Tasak za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowej Mini – Spartakiady –Słupia 2018 .
Kieruję również podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn.
Dziękuję serdeczne Panu Krzysztofowi Nowakowi – inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za opracowane dyplomy oraz techniczną pomoc w trakcie przebiegu Spartakiady.
K. Nowakowski