Na  Krytej Strzelnicy Pneumatycznej  w Wodzisławiu odbyły  się  Powiatowe  Zawody  Strzeleckie Młodzieży  Szkół  Gimnazjalnych, pod patronatem starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka i wójta gminy Wodzisław Bożeny Szczypiór.

Turniej został  zorganizowany  tradycyjnie z okazji „Dnia Wiosny”.
Organizatorami zawodów byli:
– Starostwo Powiatowe  w  Jędrzejowie,
– Urząd  Gminy  Wodzisław,
– Powiatowy  Związek Stowarzyszeń Sportowych w  Jędrzejowie,
– Gminny  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Wodzisławiu.
W sportowej  rywalizacji  wzięły udział  cztery  drużyny:
– Gimnazjum  z  Wodzisławia,
– Gimnazjum  z  Małogoszczy,
– Gimnazjum  z  Nagłowic,
– Gimnazjum AWANS z Jędrzejowa.                                                                                                                             
 Zasady strzelania; karabinek pneumatyczny HANEL, tarcza TS-3, odległość 10 m, ilość strzałów: próbnych 3 , ocenianych -10, postawa strzelecka –stojąca. 
Wyniki  końcowe  zawodów  strzeleckich – klasyfikacja  drużynowa:
I  miejsce  drużyna  z  Gimnazjum  Nagłowice  –   617 pkt.
II  miejsce  drużyna  z  Gimnazjum  Małogoszcz – 563 pkt.
III  miejsce  drużyna  z  Gimnazjum  Wodzisław  – 527 pkt.
IV miejsce drużyna  z Gimnazjum  AWANS  Jędrzejów- 338 pkt.
Klasyfikacja  indywidualna:
I  miejsce  Małgorzata Florczyk– uczennica  z Gimnazjum w Nagłowiach – 90 pkt.,
II  miejsce Igor Uramowski -uczeń z Gimnazjum w Nagłowicach  -85 pkt.,
III  miejsce Dominika Nowak – uczennica  z Gimnazjum  w Małogoszczu -85 pkt.,
IV  miejsce  Bartłomiej Lipka  – uczeń z Gimnazjum  w Wodzisławiu – 78 pkt.,
V miejsce Aleksandra Bartocha – uczennica z  Gimnazjum w Wodzisławiu – 77 pkt.
VI miejsce  Mateusz  Straszak  – uczeń  z  Gimnazjum w Wodzisławiu  – 77 pkt.

Puchary i dyplomy w imieniu starosty jędrzejowskiego wręczyli: Kazimierz Nowakowski – prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie  i  Renata  Koziara  –   sekretarz  gminy Wodzisław.                                                                                               
Puchary dla zwycięzców, pączki oraz wodę  mineralną  dla zawodników  ufundował  starosta  jędrzejowski. 

 

Serdecznie  dziękuję  Wójtowi Gminy  Wodzisław – Pani  Bożenie Szczypiór  za  udostępnienie  strzelnicy.  Podziękowania  składam  Panu  Mariuszowi  Osińskiemu –Kierownikowi GOS i R  w Wodzisławiu i Panu Przemysławowi  Obwiosło  za  pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów strzeleckich oraz za ocenę sędziowską. Kieruję  również  serdeczne podziękowania  do  trenerów  i  opiekunów  poszczególnych  drużyn. Składam podziękowania Panu Marcinowi  Bekierowi – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu za  zabezpieczenie  opieką  medyczno –pielęgniarską Powiatowych Zawodów Strzeleckich  młodzieży szkół gimnazjalnych. Dziękuję serdecznie  Panu Krzysztofowi  Nowakowi –inspektorowi z  Wydziału Edukacji, Zdrowia Kultury i Spraw Społecznych  za pomoc   w  sporządzeniu dyplomów i obsługę techniczną zawodów.

K. Nowakowski