We wtorek 18 października w Zespół Szkół Nr2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” odbyły się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wręczono pracownikom oświaty nagrody państwowe i resortowe, a także nagrody Starosty Jędrzejowskiego. Odznaczenia otrzymało 47 nauczycieli z terenu powiatu jędrzejowskiego. Ponadto stopień nauczyciela mianowanego uzyskało pięciu nauczycieli.

Uroczystości rozpoczął Paweł Kowalski, dyrektor szkoły przedstawiając rys historyczny szkoły, następnie przybyłych gości powitał Paweł Faryna, starosta jędrzejowski oraz w swoim przemówieniu pochylił się nad zawodem nauczyciela: „To święto wszystkich pracowników oświaty, ale przede wszystkim nauczycieli. Zawodu, który powstał wraz z narodzeniem cywilizacji. Najdalsze wzmianki o zawodzie nauczyciela sięgają 2200 roku przed naszą erą w Chinach. Głównym zadaniem nauczyciela miało być pielęgnowanie pośród uczniów podstawowych wartości. Dziękuję wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty, którzy swoją pracą oraz powołaniem kształcą i wychowują kolejne pokolenia mieszkańców powiatu. Zadanie, którego się podjęliście jest wielkim wyzwaniem”.

Podczas wydarzenia głos zabrali również Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski, Zbigniew Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, list od Marka Bogusławskiego, Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego odczytała Kinga Bierońska. Swoje słowa do nauczycieli skierowali także przedstawiciele Związków Zawodowych: Lidia Osińska oraz Elżbieta Bartosz.

Po przemowach zaproszonych gości uhonorowano 47 nauczycieli między innymi: Złotym oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym oraz Srebrnym za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaczeniem za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wręczono Nagrody Starosty Jędrzejowskiego. Dodatkowo pięciu nauczycieli ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, podczas uroczystości złożyli ślubowanie według roty określonej w art. 15 Ustawy Karta Nauczyciela. Ślubowanie złożyli z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.
Gratulacje na ręce nagrodzonych złożyli Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski, Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Paweł Faryna, Starosta Jędrzejowski, Maria Barańska, Wicestarosta Jędrzejowski, a także Marcin Piszczek, Burmistrz Jędrzejowa.
Zakończenie Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów z Zespole Szkół Nr2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, a także występ Chóru „Grocik” do którego należą nauczyciele szkoły.

Podczas uroczystości obecni byli również: Renata Kawiorska, członek Zarządu Powiatu oraz Sekretarz Gminy Jędrzejów, Jacek Lato, wójt Gminy Nagłowice, Robert Kruk, przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie, Ewa Fortunka, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, ks. dr Leszek Sztandera, proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Jędrzejowie, a także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu jędrzejowskiego.
Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym podczas wczorajszych uroczystości składamy najserdeczniejsze gratulacje. Życzymy Państwu nieustającej energii i entuzjazmu do dalszej pracy, wielu osobistych i zawodowych satysfakcji oraz realizacji planów i zamierzeń w kolejnych latach. Niech trud Waszej pracy pedagogiczno –wychowawczej znajdzie trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków.

PEŁNA NAGERIA ZDJĘĆ:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=481483197353345&set=pcb.481490434019288