Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 27 maja 2021 r. jest realizowany POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO–EDUKACYJNY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin Powiatu Jędrzejowskiego. Jest on realizowany na terenie naszego powiatu już po raz dziewiąty. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.

Zajęcia są realizowane  w każdy czwartek od godziny 15:30 do 19:30

w budynku Starostwa  Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9

( sala konferencyjna na III piętrze, pokój nr  312

Zajęcia są prowadzone przez terapeutkę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.

Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.