herb powiat

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Adres: ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Telefon: 41 386 58 00 wew. 46, Faks: 41 386 58 00
email: konsument@powiatjedrzejow.pl

Godziny urzędowania: Wtorek: od 9.00 do 14.00, Czwartek:  od 9.00 do 14.00

    Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należą w szczególności następujące sprawy:

1). Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie    ochrony interesów konsumentów,

2). Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

3). Udzielanie pomocy prawnej konsumentom w postępowaniach sądowych w sprawach o ochronę ich interesów,

4). Występowanie z roszczeniami o zaniechanie stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych,

5). Współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zgłoszenia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów), Inspekcją Handlową oraz organizacjami konsumenckimi.

 

Wyślij maila na porady@dlakonsumentow.pl

Infolinia Konsumencka