Zdjęcia z_Powiat.turniejuPiłki_Nożnej_chł._sz.gim.-10.11.2016_016

Zdjęcia z_Powiat.turniejuPiłki_Nożnej_chł._sz.gim.-10.11.2016_01610 listopada 2016 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych, pod patronatem starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka i wójta gminy Nagłowice Moniki Bolewskiej. Tydzień później, w piłkę nożną zagrały – także w Nagłowicach – dziewczęta-gimnazjalistki.

ORGANIZATORZY:
– STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,
– URZĄD GMINY w NAGŁOWICACH,
– POWIATOWY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH w JĘDRZEJOWIE.
– ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – GIMNAZJUM w NAGŁOWICACH.
Uroczystego otwarcia Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych dokonała Iwona Matuszewska –Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach, która serdecznie powitała wszystkie drużyny przybyłe na turniej.
W sportowej rywalizacji udział wzięło cztery drużyny chłopców:
– Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie,
– Gimnazjum w Małogoszczu,
– Gimnazjum w Nagłowicach,
– Gimnazjum w Oksie.
Wyniki Turnieju:
Rozgrywki – rozegrano 6 meczy / w systemie „każdy z każdym”/;
1. Gimnazjum Nr2 w Jędrzejowie – Gimnazjum Nagłowice, wynik – 5:2,
2. Gimnazjum Oksa – Gimnazjum Nagłowice, wynik – 1:4,
3. Gimnazjum Nr2 w Jędrzejowie – Gimnazjum Nagłowice, wynik – 4:4,
4. Gimnazjum Małogoszcz – Gimnazjum Oksa , wynik –3:2,
5. Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie – Gimnazjum Oksa, wynik –6:2,
6. Gimnazjum Małogoszcz – Gimnazjum w Nagłowice, wynik – 8:2.
Zajęte miejsca:
1 miejsce – Gimnazjum Nr2 w Jędrzejowie,
2 miejsce – Gimnazjum w Małogoszczy,
3 miejsce – Gimnazjum w Nagłowicach,
4 miejsce – Gimnazjum w Oksie.
Wybrano najlepszego zawodnika – został nim Bartłomiej Równicki – uczeń Gimnazjum Nr2 w Jędrzejowie. Wybrano również najlepszego bramkarza – został nim Jakub Kosik – uczeń Gimnazjum w Małogoszczy.
Nagrody w tym turnieju były ufundowane dla drużyn, które zajęły 3 pierwsze miejsca. Były to puchary i dyplomy, które ufundował Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski. Puchary i dyplomy wręczyli: Kazimierz Nowakowski – Prezes Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Sportowego w Jędrzejowie oraz Monika Bolewska – Wójt Gminy Nagłowice.

DZIEWCZĘTA: – DRUŻYNY:

– Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie,
– Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie ,
– Gimnazjum w Małogoszczu,
– Gimnazjum w Nagłowicach,
– Gimnazjum w Oksie.

Rozgrywki – rozegrano 10 meczy / w systemie „każdy z każdym”/;
1. Gimnazjum Małogoszcz – Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie, wynik – 0:0,
2. Gimnazjum Oksa – Gimnazjum Nagłowice, wynik – 1:2,
3. Gimnazjum Nr2 w Jędrzejowie – Gimnazjum Małogoszcz, wynik – 3:2,
4. Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie – Gimnazjum Oksa, wynik –1:5,
5. Gimnazjum Nagłowice – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie, wynik –6:0,
6. Gimnazjum Małogoszcz – Gimnazjum Oksa, wynik – 1:6,
7.Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie-Gimnazjum Nr2 w Jędrzejowie, wynik -1:4,
8.Gimnazjum Nagłowice – Gimnazjum Małogoszcz, wynik- 7:0,
9.Gimnazjum Oksa – Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie, wynik -4:0,
10.Gimnazjum Nr1 w Jędrzejowie – Gimnazjum Nagłowice, wynik – 0:10.

Wyniki Turnieju:

1 miejsce – Gimnazjum w Nagłowicach,
2 miejsce – Gimnazjum w Oksie,
3 miejsce – Gimnazjum w Nr 2 w Jędrzejowie,
4 miejsce – Gimnazjum w Małogoszczu,
5 miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie.
Najlepszymi zawodniczkami zostały uczennice z Gimnazjum w Nagłowicach: Martyna Kaczmarek i Patrycja Mularczyk ( każda oddała po 10 celnych strzałów).
Wybrano również najlepszego bramkarza – została nim Aleksandra Turek uczennica z Gimnazjum w Nagłowicach.

Powiat.Turniej Piłki_Nożnej_Dziewcząt_17.10.2016021
Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej został zorganizowanych dzięki pozyskaniu środków finansowych od Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.
Pragnę w imieniu Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie serdecznie podziękować Panu Edmundowi Kaczmarkowi Staroście Jędrzejowskiemu za otrzymaną pomoc finansową.
Serdeczne słowa podziękowania kieruję do gospodarza turnieju Iwony Matuszewskiej, organizatorów, zawodników i trenerów tego turnieju halowej piłki nożnej.
Mecze sędziował – Zbigniew Krupa.
Serdecznie dziękuję Monice Bolewskiej – Wójtowi Gminy w Nagłowicach za ufundowanie wody mineralnej dla zawodników. Gorące podziękowania kieruję do Iwony Matuszewskiej – Dyrektor Gimnazjum w Nagłowicach za miłą atmosferę w trakcie trwania turnieju piłkarskiego .
Podziękowania kieruję pod adresem trenerów – opiekunów drużyn szkół za pomoc w organizowaniu i przebiegu tego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych.
Słowa podziękowania kieruję również do Agnieszki Góra-Pazera i Janusza Rudnickiego właścicieli Spółki Jawnej PRO-MED w Nagłowicach za zabezpieczenie turnieju opieką medyczno –pielęgniarską.
Dziękuję serdecznie za pomoc w organizowaniu tych zawodów – Bogdanowi Sewerynowi – nauczycielowi wychowania fizycznego.
Dziękuję serdeczne Krzysztofowi Nowakowi – inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za pomoc techniczną i organizacyjną w przygotowanie zawodów sportowych.

Kazimierz Nowakowski