Uroczystość w ZSP nr 1 w Jędrzejowie

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas był gościem uroczystości otwarcia nowych pracowni hotelarskich w ZSP nr 1 w Jędrzejowie. Przy tej okazji zwizytował także dwie inwestycje prowadzone przez powiat jędrzejowski.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie to jedna z siedmiu szkół w województwie, które objął projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”, realizowany przez Regionalną Organizację Turystyczną (powiat jędrzejowski jest członkiem ROT). Projekt to m.in. wyposażenie szkół w specjalistyczne pracownie hotelarskie, a także – płatne staże dla uczniów w czasie wakacji. ZSP nr 1 zyskało pracownie hotelarskie, z wyposażeniem do praktycznej nauki zawodu: recepcję, kuchnię z zapleczem, bar, restaurację, pokój hotelowy.

Po otwarciu pracowni, marszałek Adam Jarubas udał się – wraz z przedstawicielami samorządu powiatowego, ze starostą jędrzejowskim Edmundem Kaczmarkiem na czele – do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Budynek WTZ jest obecnie poddawany rozbudowie, przebudowie i nadbudowie, w efekcie czego zyska on nowy kształt i zdecydowanie lepsze warunki do pracy i zajęć.

Prace w WTZ są realizowane w ramach projektu „Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 2 miliony 34 tysiące złotych.

Następnie marszałek odwiedził budynek przy ul. Okrzei 49B (dawny internat), gdzie trwają prace dostosowujące do przeniesienia tutaj Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wartość tej inwestycji to 2 miliony 197 tysięcy złotych, jest ona realizowana w całości ze środków własnych powiatu.