Rozstrzygnięcie zlecenia realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego w roku 2023 organizacjom pozarządowym z terenu powiatu jędrzejowskiego