Wczoraj i dziś (16-17 czerwca 2020 r.) w Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie odbyło się uroczyste podpisanie umów grantowych w ramach „Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego w 2020 r.”

Umowy z organizacjami podpisywali Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska
i Skarbnik Powiatu Ewa Gajos.

Łącznie złożonych zostało 89 ofert, z czego:

  • 18 ofert dotyczyło Gminy Jędrzejów, przyznano 7 grantów,
  • 11 ofert dotyczyło Gminy Sędziszów,    przyznano 6 grantów,
  • 12 ofert dotyczyło Gminy Małogoszcz, przyznano 6 grantów,
  • 9 ofert dotyczyło Gminy Sobków, przyznano 5 grantów,
  • 14 ofert dotyczyło Gminy Wodzisław, przyznano 5 grantów,
  • 5 ofert dotyczyło Gminy Imielno, przyznano 4 granty,
  • 5 ofert dotyczyło Gminy Słupia Jędrzejowska, przyznano 4 granty,
  • 8 ofert dotyczyło Gminy Nagłowice, przyznano 4 granty
  • 7 ofert dotyczyło Gminy Oksa, przyznano 4 granty.

Złożone oferty podlegały ocenie merytorycznej według kryteriów przyjętych w Regulaminie przedmiotowego konkursu.  Łączna wartość przyznanych dotacji wynosi 224 350 zł  dla 45 podmiotów
z terenu powiatu jędrzejowskiego.

Przyznane w ramach programu granty z pewnością przyczynią się do rozwoju stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, fundacji oraz klubów sportowych.

Na spotkaniu obecni byli Burmistrzowie, Wójtowie i reprezentanci władz wszystkich gmin naszego powiatu. Wsparli oni w ten sposób zdobywców Grantów ze swojego terenu.

LINK DO UCHWAŁY Z LISTĄ RANKINGOWĄ:
https://www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/24065986?version=1.0

LINK DO GALERII ZDJĘĆ Z DWÓCH DNI:

https://drive.google.com/drive/folders/1qFsGP547gz9M6Hna6Ugl2K0Q9jsUAXkJ