Projekt „Aktywni (nie)samodzielni!”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 50 osób, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 50 opiekunów faktycznych, poprzez realizacje poradnictwa psychologicznego, poradnictwa specjalistycznego z zakresu pracy socjalnej , wypożyczalnia sprzętu na terenie powiatu jędrzejowskiego, w skład którego wchodzą gminy: Jędrzejów, Sędziszów, Sobków.
Główne działania projektu:
1. Objęcie usługami opiekuńczymi 20 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Jędrzejów, Sędziszów, Sobków, w miejscu ich zamieszkania przez wykwalifikowany personel,
2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych,
3. Wsparcie 50 opiekunów faktycznych usługami psychologicznymi i z zakresu pracy socjalnej,
4. Specjalne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w postaci rehabilitacji fizycznej dla 20 osób niesamodzielnych z terenu gminy Jędrzejów, Sędziszów, Sobków,
5. Utworzenie klubu dla osób niesamodzielnych, w którym będą prowadzone grupowe warsztaty rozwijające umiejętności i zainteresowania, grupowe zajęcia z kultury fizycznej, zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej (spotkania z doradcą żywieniowym), indywidualne spotkania z psychologiem.

Więcej informacji na stronie Fundacja Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei www.blekitnypromyknadziei.pl oraz pod numerem telefonu 41 386 65 69  u Dyr.Biura Fundacji Pani Malwiny Sobczyk