5 maja Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie Renata Kwas przekazali 36 sztuk komputerów – laptopów, a także zestawów słuchawkowych, które pomogą w prowadzeniu zdalnego nauczania. Laptopy odebrali Dyrektorzy Szkół do których trafią przekazane sprzęty.

➡️ Komputery zostały przekazane do szkół z terenu powiatu jędrzejowskiego między innymi do Zespołu Szkół nr 1 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja w Krzelowie, Zespołu Szkół w Sędziszowie oraz Zespołu Szkół w Wodzisławiu i trafią do najbardziej potrzebujących uczniów.

Zakup laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

➡️ Dofinansowanie na zakup sprzętu wynosiło 99 990,00 złotych.