Informacje o raporcie: https://www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/23993727?version=1.0

Wzór zgłoszenia do dyskusji:
https://www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/23993740?version=1.0

TREŚĆ RAPORTU:

https://www.powiatjedrzejow.pl/res/serwisy/pliki/23993714?version=1.0