Fundacja Miśka Zdziśka ,,Błękitny Promyk Nadziei” wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie oraz KLS Partners Warszawa zaprasza do udziału w projekcie pn. ,,Aktywni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoby zamieszkujące powiat jędrzejowski oraz kielecki w wieku 15-64 lat:
– osoby bezrobotne, którym ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.,o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby z wyższym wykształceniem.

REKRUTACJA do projektu:
I-II 2018 r. – 53 uczestników

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem biura projektu Fundacji Miśka Zdziśka 41 386 65 69.