Relacja z gali wręczenia Złotych Gryfów Powiatu Jędrzejowskiego, która odbyła się w formie online
3 grudnia.

Pierwsza edycja Złotych Gryfów odbyła się w 2005 r. Od tamtej pory wyróżnienie to stało się jedną z najbardziej prestiżowych nagród z dziedziny gospodarki ale także przy wyróżnianiu instytucji i organizacji a także osób indywidualnych. Od pierwszej edycji w szranki konkursu stanęło ponad 150 kandydatów, którzy poddali się wnikliwej ocenie kapituły konkursu. W ciągu 16 lat, wyłoniono 113 Laureatów Złotego Gryfa – statuetki przyznano 33 firmom, 41 innym instytucjom w tym m.in. stowarzyszeniom, klubom, kapelom, samorządom oraz 39 statuetek osobowościom Powiatu Jędrzejowskiego.

Złote Gryfy przyznawane są uchwałą Kapituły Honorowej, w skład której wchodzą:
1) Marek Mentel – przewodniczący Kapituły
2) Paweł Faryna starosta jędrzejowski – zastępca
3) Przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu w osobach:
– Czesław Barański
– Renata Kawiorska
– Henryk Król
– Lidia Pędziwilk
– Stanisław Słoma
– Zofia Stanek
– Grzegorz Szymański
– Łukasz Żelezik

Decyzją Kapituły Honorowej nagrody przyznane zostały w 5 kategoriach:
1. „Działalność samorządowa i administracja publiczna” w tej kategorii laureatem został Marek Bogusławski.
2. „Lokalny rozwój gospodarczy” – Złoty Gryf powędrował do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Art.-Bet” Usługi transportowe w Tarnawie gm. Sędziszów.
3. „Działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Domu Kultury w Małogoszczu.
4. „Edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych”. W tej kategorii Złotego Gryfa otrzymał historyk-pasjonat i regionalista Marek Godlewski.
5. „Ochrona środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu”. W tej kategorii statuetkę Złotego Gryfa otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska”.

Uroczystego wręczenia statuetek dokonali: Marek Mentel, przewodniczący Kapituły Honorowej, Paweł Faryna, starosta jędrzejowski oraz Maria Barańska, wicestarosta.

„Serdeczne podziękowania za pracę na rzecz społeczności lokalnej, za przyczynianie się do rozwoju powiatu i kształtowania jego dobrego wizerunku. Niech to szczególne wyróżnienie będzie dla Państwa formą docenienia dorobku, uhonorowaniem wysiłku, ale także szczególnym rodzajem podziękowania za działalność na rzecz naszej „małej Ojczyzny” – Powiatu Jędrzejowskiego. Jeszcze raz wszystkim laureatom tegorocznej edycji serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach”. – podkreślił Paweł Faryna, starosta jędrzejowski w swoim przemówieniu.


Zapis transmisji LIVE:

https://www.facebook.com/starostwopowiatowewjedrzejowie/videos/1074468613385930

Galeria zdjęć TUTAJ:
https://www.facebook.com/starostwopowiatowewjedrzejowie/photos/pcb.1916016978578958/1916010445246278/