13 lutego Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna wziął udział w Rocznej Odprawie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

🔺Omówiono statystykę zdarzeń wraz z przykładami skomplikowanych oraz specyficznych akcji ratowniczo- gaśniczych w 2019 roku.
🔺Zaprezentowano działalność Komendy PSP w Jędrzejowie w zakresie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi, udziału w działaniach ratowniczych, zawodach sportowo – pożarniczych oraz w doskonaleniu zawodowym.
🔺 Przedstawiono działania prowadzone w zakresie kontrolno- rozpoznawczym, kwatermistrzowskim, przedstawiono informację dotyczącą przekazanych dotacji dla jednostek OSP z terenu Powiatu Jędrzejowskiego.

Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Jakubowski przedstawił cele i kierunki na 2020 rok. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Ciosek w swoim wystąpieniu skierował podziękowania do druhów z jednostek OSP z terenu Powiatu Jędrzejowskiego za ich codzienną działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
Na ręce prezesa OSP Prząsław druha Kazimierza Równickiego przekazano pamiątkowy grawerton jako podziękowanie za największą ilość wyjazdów do zdarzeń w 2019 r.

Na zakończenie zaproszeni goście uczestniczyli w pokazie działań ratowniczo- gaśniczych podczas symulowanego pożaru zorganizowanego przez Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą.

W naradzie uczestniczyli również: Burmistrzowie i Wójtowie z Powiatu Jędrzejowskiego, komendanci służb, prezesi i naczelnicy z jednostek OSP będących w KSRG oraz funkcjonariusze i pracownicy komend.

Opracowano przy pomocy materiałów przygotowanych przez bryg. Bogdana Niezgodę.

więcej zdjęć TUTAJ