Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego w 2018 r. „.