W załączeniu rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.2019