Synagoga została zbudowana w pierwszej połowie XVII wieku. Początkowo przypuszczano, że została wybudowana w drugiej połowie XVI wieku jako zbór kalwiński i dopiero około 1620 oddana wodzisławskiej gminie żydowskiej, lecz ostatnie badania nie potwierdziły tego. Synagoga znajduje się w Wodzisławiu przy placu między ulicami Ariańską i Okopową. Murowany z cegły i kamienia budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta, z przyporami wspierającymi ściany. Pierwotnie wewnątrz mieściła się prostokątna sala główna, z której obecnie zachowały się jedynie mury obwodowe oraz ślady bimy, sala pozbawiona jest sklepienia i jakichkolwiek detali wnętrza. W zachodniej części synagogi mieścił się przedsionek, nad którym znajdował się babiniec i pomieszczenia kahału.

Pierwotnie synagoga była kryta dachem łamanym polskim podbitym gontem, a w okresie międzywojennym blachą. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę a następnie urządzili w niej magazyn. Po zakończeniu wojny budynek synagogi przebudowano na spichlerz, zburzono wówczas ścianę dzielącą salę główną i babiniec oraz podzielono wnętrze ścianką na trzy pomieszczenia. Dziś to, co zostało z synagogi, zabezpieczono w postaci trwałej ruiny, widoczne są jedynie ślady bimy oraz mury obwodowe bez sklepienia i jakichkolwiek detali.