Ruiny zamku w Mokrsku

Ruiny zamku w MokrskuPierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z lat 1317-1330, której dziedzicem był Piotr Jelita, późniejszy kasztelan sandomierski mieszkający w rezydencji drewnianej znajdującej się na kopcu. Następne pokolenia rodu Mokrskich uznało rezydencję za mało wygodną i nie reprezentacyjną, dlatego też po połowie XIV w. z inicjatywy biskupa Floriana z Mokrska rozpoczęli budowę murowanego zamku na terenie rezydencji. W 1531 r. zamek z folrwarkiem i dwoma wsiami Mokrsko i Wola Kawęcka odkupiła królowa Bona, powiększając swój majątek w starostwie chęcimskim. Okres panowania królowej na zamku nie był zbyt długi, bowiem informacja z 1540 r. wskazuje, że właścicielem wsi był Jakub Secygniowski, a następnie w XVIII w., za panowania Jana Kazimierza stały się własnością wielkopolskiego rodu Chełmskich. Obecnie wieś liczy 58 domów i 189 mieszkańców.