Gala Złotych Gryfów Powiatu Jędrzejowskiego odbyła się 24 listopada. Już po raz trzynasty wręczono statuetki z herbem powiatu, które są wyrazem uznania ze strony samorządu powiatowego.

Złote Gryfy to wyróżnienie przyznawane w powiecie jędrzejowskim na mocy uchwały Rady Powiatu z 20 kwietnia 2005 roku. Jest nadawane co roku przez Kapitułę Złotego Gryfa, która ocenia złożone wnioski i nagradza osoby, firmy, instytucje, stowarzyszenia wyróżniające się w swojej działalności i budujące dobry wizerunek powiatu jędrzejowskiego.

W tym roku Kapituła wyróżniła tą prestiżową nagrodą:
– w dziedzinie „Lokalny rozwój gospodarczy” – właściciela Centrum Szkolenia Wielozawodowego „Automix” oraz Hotelu i Restauracji „Andreovia” w Sudole – Wiesława Barańskiego,
– w dziedzinie „Działalność samorządowa i administracja publiczna” – wójta gminy Sobków Tadeusza Domińczaka,
– w dziedzinie „Działalność pożytku publicznego i integracja społeczności lokalnej” – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nagłowicach oraz utalentowanego sportowca, biegacza górskiego Tomasza Gawrońskiego z Jędrzejowa,
– w dziedzinie „Ochrona środowiska, rozwój turystycznego wykorzystania walorów powiatu” – Prezesa Zarządu Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC) Sp. z o.o. w Sędziszowie – Andrzeja Kluczkę,
– w dziedzinie „Edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych” – muzyka, akordeonistę, twórcę kapeli ludowej Czesława Wojsława z Jędrzejowa oraz biznesmena pochodzącego z Jędrzejowa, który nieodpłatnie wyremontował zabytkowe okna w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie – Tomasza Pioruna.

W części artystycznej wystąpiła młodzież z I Liceum Ogółnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie: Weronika Cicha, Patrycja Gawlik, Wirginia Nowacka, Izabela Pawlik, Bartłomiej Zyss.

Gwiazdą wieczoru byl zespół „Gang Marcela”, który przypomniał swoje przeboje sprzed lat i rozbawił publiczność wspólnym śpiewaniem.

Galeria zdjęć, nagrania tv:

https://www.facebook.com/starostwopowiatowewjedrzejowie/