Spartakiada naglowice1

Spartakiada naglowice1Pod patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa i starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka odbyła się Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Nagłowice 2016.

Uroczystego otwarcia Spartakiady w imieniu starosty jędrzejowskiego dokonał Kazimierz Nowakowski – pełnomocnik starosty ds. sportu. Powitał wszystkie drużyny dzieci i młodzieży wraz z trenerami i opiekunami, życzył wspaniałej rywalizacji sportowej i mile spędzonego czasu na pięknych obiektach sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach. Przekazał również życzenia dobrych wyników sportowych od starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.
Organizatorami Spartakiady byli:
– Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie,
– Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie,
– Zespół Placówek Oświatowych w Nagłowicach.
Spartakiada obejmowała następujące dyscypliny sportowe:
– piłka nożna,
– piłka siatkowa,
– przeciąganie liny,
– rzut do celu ( konkurencja indywidualna ).
W sportowej rywalizacji brały udział drużyny:
1.Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży
w Nagłowicach,
2. Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie,
3. Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Mnichowie,
4. Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Jędrzejowie.
Wyniki końcowe
I. I. Piłka nożna:
1 mSpartakiada naglowiceiejsce zdobyła drużyna z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy w
Mnichowie,
2 miejsce zdobyła drużyna z Centrum Administracyjnego Placówek Dzieci i
Młodzieży w Nagłowicach.
3 miejsce zdobyła drużyna z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Jędrzejowie.
Najlepszym bramkarzem został – Karol Marzycki z W T Z w Mnichowie.
Najlepszym strzelcem został – Damian Błaszkiewicz z W T Z w Jędrzejowie.

II. Piłka siatkowa:
1 miejsce zdobyła drużyna z Centrum Administracyjnego Placówek Dzieci i
Młodzieży w Nagłowicach.
2 miejsce zdobyła drużyna z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jędrzejowie,
3 miejsce zdobyła drużyna z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Mnichowie.

III – Przeciąganie liny:
K. miejsce zdobyła drużyna z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Mnichowie,
2 miejsce zdobyła drużyna . z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Jędrzejowie,
3 miejsce zdobyła drużyna z Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i
Młodzieży w Nagłowicach.
IV – Rzut do celu- konkurencja indywidualna:
1 miejsce zdobył – Paweł Kaługa z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mnichowie,
2 miejsce zdobyła – Beata Mierzyńska z Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie,
3 miejsce zdobył –Michał Bakalarz z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Jędrzejowie.
Powiatowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Nagłowicach zorganizowana została dzięki funduszom uzyskanym od marszałka województwa świętokrzyskiego.
W czasie trwania zawodów uczestnicy Spartakiady dzieci odbyły przejażdżkę na pięknym motorze /Harley/, którego właścicielem jest Zdzisław Florczyk. W imieniu dzieci składam serdeczne podziękowanie za wspaniałą atrakcję.
Na zakończenie Spartakiady dzieci i młodzież mogła obejrzeć umiejętności psa policyjnego. Dziękuję serdecznie Krzysztofowi Kozieł – Komendantowi Powiatowemu Policji w Jędrzejowie za przeprowadzony pokaz umiejętności psa patrolowego przez panów policjantów.
Zwycięskie drużyny otrzymały: puchary, statuetki, pamiątkowe dyplomy, które wręczyli: w imieniu starosty jędrzejowskiego – Kazimierz Nowakowski oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach Iwona Matuszewska.
Puchary, napoje, poczęstunek – kiełbasa i kaszanka z grilla ufundował – Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

K. Nowakowski