Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu była w całości poświęcona sprawom szpitala

– Uratujemy Oddział Pediatryczny Szpitala w Jędrzejowie – mówił w czasie sesji Rady Powiatu Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek. Żeby wznowić zawieszoną pod koniec ubiegłego roku działalność oddziału pediatrii w szpitalu powiatowym trzeba podjąć  szybkie i wspólne działania.

Aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie oddziału potrzebne jest ponad 900 tysięcy złotych. Jedną trzecią tej kwoty zapewni powiat, jedną trzecią musi wyasygnować spółka Artmedik, administrująca placówką. O pozostałe pieniądze Starosta zwrócił się do samorządów wszystkich gmin z terenu powiatu. Przedstawiciele niektórych z nich już w czasie sesji deklarowali poparcie planu starosty. Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek zadeklarował, że Rada Miejska w Jędrzejowie na pewno zajmie się tematem. – Nie widzimy problemu, żeby pomóc, jeżeli jest taka możliwość prawna – powiedział.

Zawieszenie działalności pediatrii wywołało wśród mieszkańców powiatu ogromne emocje, a wśród lokalnych polityków spór. – Trzeba ten spór przerwać i podjąć konkretne działania w interesie mieszkańców. Kto nie chce pomagać, niech nie przeszkadza – mówił starosta podczas sesji. Kłopoty wynikające z braku lekarzy i niedostatecznego finansowania przeżywają szpitale w całej Polsce. Wynikają one z zaniedbań polityki zdrowotnej Państwa a nie z zaniedbań samorządów.

Rada  Powiatu Jędrzejowskiego wystosowała jednocześnie apel do nowego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie narastającym w ostatnim okresie kryzysem w funkcjonującym obecnie systemie opieki zdrowotnej.

Samorządy nie powinny wyręczać państwa w finansowaniu konstytucyjnych obowiązków. Nie można jednak dopuścić do tego, żeby bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców ulegało pogorszeniu. W tej sytuacji trzeba przypomnieć starą zasadę: „Umiesz liczyć? Licz na siebie”.

 

Apel do Ministra Zdrowia o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zażegnania kryzysu w funkcjonowaniu ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia

Rada Powiatu w Jędrzejowie, powodując się własnymi doświadczeniami, skutkującymi ograniczeniem działalności Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie (w szczególności zaś koniecznością czasowego zawieszenia funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego), wyraża głębokie zaniepokojenie narastającym w ostatnim okresie kryzysem w funkcjonującym obecnie systemie opieki zdrowotnej.

Kryzys ten spowodowany w szczególności niedoborem kadry medycznej powoduje realne zagrożenie zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych oraz niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pacjentów.

Władze Powiatu są świadome swych obowiązków związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej społeczności lokalnej, niemniej jednak bez konkretnych rozwiązań systemowych, o których podjęcie występujemy, nie mają żadnej możliwości, by zaistniałą sytuację zmieni.

W związku z powyższym wnosimy o:

−       analizę obecnego systemu kształcenia lekarzy w Polsce w kierunku ułatwienia dochodzenia do uzyskania specjalizacji;

−       umożliwienie w większym zakresie zatrudniania lekarzy-rezydentów w szpitalach powiatowych;

−       ponowną analizę możliwości lepszego wykorzystania doświadczenia zawodowego lekarzy posiadających specjalizację I stopnia, co w sytuacji niedoborów kadrowych wydaje się koniecznością;

−       zintensyfikowanie  działań na rzecz wykorzystania potencjału  podstawowej opieki zdrowotnej w procesie leczenia pacjentów. Zwracamy uwagę, że przy obecnym stopniu finansowania POZ-ty stanowią konkurencję dla szpitali w zakresie zapewnienia lekarzom lepszych warunków płacowych, przy znacząco niższym zakresie odpowiedzialności za pacjenta. W sytuacji, w której w szpitalach warunki pracy siłą rzeczy są mniej komfortowe, to POZ-ty często stanowią rzeczywistą konkurencję na rynku pracy. Dotyczy to w szczególności lekarzy pediatrów oraz specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych;

−       ułatwienie w zakresie uznawania kwalifikacji osób zza wschodniej granicy. Z uwagi na mniejsze niż w przypadku osób pochodzących z innych krajów bariery językowe, przy braku rodzimej kadry medycznej, takie działania są konieczne.

Przedstawiając niniejszy apel, oczekujemy jednoczesnej deklaracji, co do podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia pod Pana kierownictwem szybkich i skutecznych działań, skutkujących poprawą opieki zdrowotnej i umożliwienie nam, samorządowcom, jako podmiotom odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa zdrowotnego Powiatu, prawidłowe wykonywanie zadań publicznych wobec społeczności lokalnej.