Lokalna Grupa Działania Ziemia Jędrzejowska – GRYF opracowuje nową Strategię Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Jędrzejowska – GRYF.

Serdecznie zapraszamy zatem wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD.

Więcej informacji na www.lgdjedrzejow.pl

W przypadku pytań/uwag prosimy o kontakt: tel. 41 386 41 14, e-mail: biuro@lgdjedrzejow.pl

Twój udział jest dla nas ważny i będzie miał realny wpływ na nasze działania
w najbliższych latach.

Harmonogram spotkań:

 04.10.2022 (wtorek)

 • Sobków, godz. 9.00-10.30;
  Urząd Gminy, Pl. Wolności 12
 • Imielno, 11.00-12.30;
  Urząd Gminy, ul. Cmentarna 7
 • Wodzisław, godz. 13.00-14.30;
  Urząd Gminy, ul. Krakowska 6

05.10.2022 (środa)

 • Małogoszcz, 9.00-10.30;
  Urząd Gminy, ul. Jaszowskiego 3A
 • Oksa, 11.00-12.30;
  Urząd Gminy, ul. Włoszczowska 22
 • Nagłowice, 13.00-14.30; Gminny Ośrodek Kultury w  Nagłowicach, ul. Mikołaja Reja 17

06.10.2022 (czwartek)

 • Sędziszów, godz. 9.00-10.30;

Urząd Miejski, ul. Dworcowa 20

 • Słupia Jędrzejowska, godz. 11.00-12.30; Urząd Gminy, Słupia 257
 • Jędrzejów, godz. 13.00-14.30; Świetlica III p., ul. Armii Krajowej 9