Spotkania z uczniami

1265

       W ramach prowadzenia edukacji konsumenckiej, podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w dn. 27.11.b.r. rzecznik konsumentów spotkał się z uczniami sześciu klas Technikum Ekonomicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie. Podczas prelekcji, zorganizowanych przez dyrekcję szkoły oraz p. Paulinę Haja, młodzieży przedstawiono problematykę ochrony praw konsumentów i kompetencji organów funkcjonujących w tym zakresie oraz przekazano materiały edukacyjne dotyczące tych zagadnień.

____________________________________________________________________________________________

        Powiatowy rzecznik konsumentów może uczestniczyć w zajęciach, które mają na celu podniesienie świadomości konsumenckiej. W ramach edukacji konsumenckiej można dowiedzieć się np. jak reklamować wadliwe produkty, strzec się przed niekorzystnymi zapisami w umowie, zwrócić niechciany zakup w sprzedaży wysyłkowej itp. Osoby i instytucje zainteresowane zorganizowaniem takiego spotkania zapraszamy do kontaktu.