W spotkaniu licznie uczestniczyli rolnicy i osoby związane z rolnictwem z powiatu jędrzejowskiego.

Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach PZD w Jędrzejowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Jędrzejowie oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza Oddział Terenowy w Jędrzejowie byli organizatorami spotkania dla rolników, które odbyło się w Starostwie Powiatowym.

Głównym tematem spotkania był „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, wprowadzony na terenie całej Polski. Zasady tego programu, dotyczące nawożenia gleb, przechowywania nawozów azotowych, zasad kontroli itp., przedstawiła Justyna Grudzień z Biura Powiatowego ARiMR w Jędrzejowie.
Wicedyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Tomasz Kuśnierek, przedstawił bieżące programy realizowane przez Agencję, z których mogą skorzystać rolnicy. Obecnie już rozpoczyna się nabór wniosków do programu „Premii dla młodych rolników” (100 tys. zł na rozpoczęcie działalności rolniczej) oraz „Restrukturyzacji małych gospodarstw” (60 tys. zł na pomoc dla gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro).
Wszystkich informacji na temat tych programów oraz pomocy w wypełnianiu wniosków udziela Biuro Terenowe ARiMR w Jędrzejowie.
Z kolei dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jerzy Pośpiech mówił o problemach z przejęciem handlu produktami pochodzenia rolniczego przez obcy kapitał.
W spotkaniu wzięli udział rolnicy z całego powiatu jędrzejowskiego.