Dziś, 25 sierpnia, Paweł Faryna, starosta jędrzejowski zorganizował w Starostwie Powiatowym
w Jędrzejowie spotkanie dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Spotkanie prowadzili przedstawiciele BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Marcin Piętak, st. Specjalista ds. rozwoju rynku regionalnego, który jest również Prezesem Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i Radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a także Justyna Wieterska-Sowińska, dyrektor rozwoju regionalnego i Ewa Tarapata, st. Specjalista ds. sprzedaży.

W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele gmin powiatu jędrzejowskiego.
Spotkanie miało charakter ożywionej dyskusji, gdzie przedstawiciele banku omówili dokładnie szczegóły programu, a później odpowiadali na pytania kierowane do nich przez przedstawicieli gmin.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Spotkania z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego mają stanowić wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w czasie trwania programu. Odbywają się we wszystkich powiatach Województwa Świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych