Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego oraz Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie zapraszają  na spotkanie informacyjno-doradcze dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje w  wysokości od 1500  do 5 000 zł  na tworzenie Inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek)  wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

  • Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu.
  • Lubisz prace zespołową i udzielasz się społecznie .
  • Wasza młoda organizacja chce wskoczyć na wyższy poziom i się rozwijać.

 

Nie czekaj! Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej!

O mikrodotacje ubiegać się będą mogły:
• młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia
wniosku
• grupy nieformalne – min. 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformalne mają dwie drogi wystąpienia o grant:
– wspólnie z patronem lub
– samodzielnie
• grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków