Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się spotkanie z Wiceminister Sportu i Turystyki Anną Krupką. Tematem spotkania był Program „KLUB” oraz formy wsparcia dla stowarzyszeń i klubów sportowych.

Minister Sportu i Turystyki prowadzi nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Kwota do rozdysponowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym naborze to aż 40 milionów złotych. Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r.
Rozpatrzenie ich nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2019 r.

Rządowy Program „KLUB” to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:
– 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
– 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Wiceminister Sportu i Turystyki Anną Krupką przywitała zgromadzonych uczestników spotkania. Wyjaśniła jak ważny jest rozwój sportowy dzieci i młodzieży, jak program „KLUB” aktywizuje młodych ludzi w naszym regionie. Odbyło się również szczegółowe szkolenie z prawidłowego wypełniania wniosków w programie „KLUB”. Duża frekwencja, zainteresowanie uczestników i wiele pytań „z sali” świadczą o tym, że było to potrzebne i owocne spotkanie.

Wszelkie informacje na temat programu „KLUB” dostępne tutaj:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

(MF)