Spotkanie z seniorami

1710

 

   W dn. 23.05.b.r. jędrzejowscy policjanci wspólnie z rzecznikiem konsumentów spotkali się z seniorami z Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

   Spotkanie zorganizowano razem z władzami w/w stowarzyszenia w celu przeciwdziałania oszustwom oraz nieuczciwym praktykom handlowym (zaproszenia na pokazy, oszukańcze telefony oraz oferty akwizytorów w sprawie umów telekomunikacyjnych i energetycznych) dokonywanym na szkodę osób starszych.

   Uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat uprawnień konsumentów przy zakupie towarów i usług oraz zapoznać się ze zgłaszanymi do rzecznika konsumentów typowymi przypadkami naruszania ich praw przez przedsiębiorców. Dowiedzieli się również jakie instytucje mogą udzielić im pomocy prawnej w takich sprawach.

   Seniorzy otrzymali też materiały informacyjne (ulotki, broszury) przedstawiające tę problematykę.