Sprawozdania z przebiegu i rezultatów konsultacji społecznych projektów „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Jędrzejowskim na lata 2022-2028”. oraz „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Jędrzejowskim na lata 2022-2028”. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj