Dyrekcja Zespółu Szkół Nr2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” ogłasza sprzedaż środków trwałych.