Dyrekcja Zespółu Szkół Nr2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” ogłasza sprzedaż środków trwałych za poniższe ceny wywoławcze:

Wykaz środków trwałych:

1. Strugarka INW005703/13 – 300,00 zł
2. Strugarka INW005704/13 – 250,00 zł
3. Piła tarczowa INW005709/13 – 400,00 zł
4. Kultywator INW005680/13 – 500,00 zł
5. Siewnik zbożowy INW005681/13 – 2500,00 zł
6. Kopaczka elewatorowa INW005682/13 – 1500,00 zł

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup środków trwałych” do dnia 14.11.2019r. do godziny 10:00
w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Okrzei 63,
28-300 Jędrzejów

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 41/386-17-97