26 września pracy KWRiST po raz pierwszy współprzewodniczył starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pod współprzewodnictwem nowego przewodniczącego ze strony samorządowej, którym został starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

Starosta jędrzejowski reprezentuje w KWRiST Związek Powiatów Polskich. Reprezentanci strony samorządowej wybierają przewodniczącego spośród siebie. Współprzewodniczącym komisji ze strony rządowej jest z urzędu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, którym jest obecnie Joachim Brudziński.

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego odbywa swoje posiedzenia z reguły raz w miesiącu, a podczas każdego opiniuje kilkadziesiąt aktów prawnych.

-Chciałbym, aby udało się przekonać stronę rządową Komisji Wspólnej, by traktowała i rozumiała samorządy jako ważnego partnera w stanowieniu dobrego prawa. Aby stwarzać naszym działaniem mocne podstawy do budowania administracji, która rozwiązuje skutecznie problemy mieszkańców i właściwie, zgodnie z oczekiwaniami naszych obywateli przyczynia się do poprawy jakości życia we wszystkich zakątkach Rzeczpospolitej Polskiej – mówi Edmund Kaczmarek.