Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Ogłoszenia i komunikaty

Starosta Jędrzejowski serdecznie zaprasza Państwa Burmistrzów i Wójtów do współorganizacji i udziału w konkursie „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska”. Konkurs ma na celu m.in. promowanie walorów przyrodniczych wsi z terenu naszego powiatu, a także podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych.

W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy materiały dotyczące konkursu. Deklarację udziału Gminy w konkursie wypełnia Burmistrz/Wójt  zgłaszając  uczestnictwo jednej Wsi w Konkursie.

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie informuje, że w dniu 22 grudnia Wydział Komunikacji będzie czynny do godziny 13.00.

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie informuję, że w dniu 2 grudnia 2015 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania pn: "Prowadzenie 2 punktów pomocy prawnej na terenie miasta Jędrzejowa w 2016 r.: wyłoniono wykonawców:

1. Caritas Dziecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3

2. Fundacja Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" z siedzibą w Sędziszowie ul. Dworcowa 31, 28-340 Sędziszów.

 

Pobierz załącznik

 

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia na terenie miasta Jędrzejowa dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Pobierz załącznik

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu  prowadzenia na terenie miasta Jędrzejowa dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Pobierz Załącznik