Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Starosta Jędrzejowski informuje, że wzorem roku ubiegłego ogłosił konkurs „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska", do którego serdecznie zaprasza.
I. CEL KONKURSU
- podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych,
- promowanie walorów przyrodniczych wsi,
- promowanie walorów turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjnych miejscowości,
- rozwój infrastruktury wsi,
- rozwój gospodarczy,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego,
- integracja mieszkańców wsi.


II. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Starosta Powiatu Jędrzejowskiego wspólnie z samorządami gmin z terenu powiatu.
III. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu są gminy, które zgłoszą do oceny konkursowej tylko jedną wieś położoną na jej terenie.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony pod warunkiem uczestnictwa minimum 3 gmin z terenu powiatu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wytypowanie przez organ wykonawczy gminy do oceny konkursowej wsi, złożenie deklaracji uczestnictwa, złożenie w określonym terminie materiałów konkursowych wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia danej wsi oraz umożliwienie wizji w terenie.
4. Ocenę nadesłanych materiałów konkursowych, przeprowadzenie wizji w terenie, a następnie wyłonienie laureatów I, II i III miejsca dokona komisja powiatowa powołana przez Starostę Jędrzejowskiego.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie www.powiatjedrzejow.pl Z poważaniem
Edmund Kaczmarek
Starosta Jędrzejowski

 

Regulamin konkursu - docPobierz67.5 KB