Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Starosta Jędrzejowski serdecznie zaprasza Państwa Burmistrzów i Wójtów do współorganizacji i udziału w konkursie „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska”. Konkurs ma na celu m.in. promowanie walorów przyrodniczych wsi z terenu naszego powiatu, a także podniesienie świadomości w zakresie estetyki otoczenia i znaczenia walorów środowiskowych.

W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy materiały dotyczące konkursu. Deklarację udziału Gminy w konkursie wypełnia Burmistrz/Wójt  zgłaszając  uczestnictwo jednej Wsi w Konkursie.

Deklaracje udziału Gminy  prosimy przesłać do   Wydziału  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego  w Jędrzejowie   do dnia 28 kwietnia br.

Materiały konkursowe zgłoszonej Wsi, przygotowane zgodnie z Regulaminem Konkursu „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Jędrzejowska” należy przesłać do tutejszego Starostwa w terminie do dnia 9 czerwca br.

Laureaci I, II i III miejsca etapu powiatowego otrzymają nagrody ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dożynek Powiatowych  w dniu  27 sierpnia 2017r. w Sędziszowie.

Deklaracja udziału w konkursie oraz kwestionariusz w postaci elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej: www.jedrzejow.pl

1. Deklaracja

2. Kwestionariusz