Wspólne zdjęcie laureatów. Foto Zygmunt Stępień

Po raz czternasty wyróżniono osoby, które w szczególnie pozytywny sposób wyróżniają się na tle społeczności powiatu jędrzejowskiego. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach.

Nagrody przyznaje Kapituła „Złotego Gryfa”, której przewodniczyła Ewa Kubas-Samociuk. Starosta Edmund Kaczmarek podkreślił, że od roku 2005 uhonorowano już prawie 100 osób, firm i instytucji działających na rzecz ziemi jędrzejowskiej. Jak mówił, nadal pozostaje wiele osób, które zasługują na „Złotego Gryfa”.
W tym roku przyznano sześć statuetek. W kategorii „Lokalny rozwój gospodarczy” nagrodzono Magdalenę i Bogusława Zbierańskich, właścicieli Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego z siedzibą w Tarnawie, w gminie Sędziszów.
W kategorii „Działalność samorządowa i administracja publiczna” Złotego Gryfa otrzymał Leszek Wawrzyła – radny Sejmiku województwa świętokrzyskiego, działacz społeczny i kulturalny, a także nauczyciel muzyki i organista. Za nagrodę podziękował śpiewając piosenkę Franka Sinatry.
Za „Działalność pożytku publicznego i integrację społeczności lokalnej” Złotego Gryfa przyznano Henrykowi Michałkiewiczowi, długoletniemu samorządowcowi, byłemu burmistrzowi Jędrzejowa oraz działaczowi społeczno-politycznemu.
Natomiast za działalność na rzecz ochrony środowiska i rozwoju turystycznego wykorzystania walorów powiatu, wyróżniono Grzegorza Szymańskiego z Małogoszcza, założyciela Zagrody Edukacyjnej Ostoja Dworska oraz Klubu Ekologa, działającego od 15 lat przy Domu Kultury w Małogoszczu.
W piątej kategorii „Edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych” przyznano dwie statuetki, które trafiły do Mirosława Piaseckiego, założyciela kapeli ludowej, a także do Ryszarda Bielaka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Podchojnach, który jako pierwszy nauczyciel w powiecie jędrzejowskim w 2016 roku otrzymał tytuł honorowego profesora oświaty.

Statuetki wręczyli wspólnie: ustępujący starosta Edmund Kaczmarek i jego zastępca Janusz Grabek, przewodnicząca Kapituły Ewa Kubas-Samociuk, a także nowo wybrany starosta jędrzejowski Paweł Faryna.
Podczas uroczystej gali były starosta Edmund Kaczmarek z okazji 20-lecia powiatu jędrzejowskiego wręczył też wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Jędrzejowskiego” dla kilkunastu osób. Wyróżnienia te przyznawane były przez cały rok, na różnych uroczystościach, w sumie w liczbie 100.

Gala była okazją do podziękowań dla ustępującego starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, który pełnił tę funkcję przez 16 lat. Takie podziękowania złożył w imieniu dyrektora Muzeum im. Przypkowskich Piotr Maciej Przypkowski, który podkreślił zasługi byłego starosty dla muzeum, utrzymywanego z budżetu Starostwa Powiatowego, a jednocześnie – regularnie doinwestowywanego z różnych źródeł pozabudżetowych. Dzięki temu możliwa była renowacja Pawilonu Wystawowego czy ogrodu muzealnego, które zostały przywrócone do świetności po wielu latach zamknięcia dla zwiedzających.

Po części oficjalnej publiczność podziwiała widowisko muzyczno-poetyckie pod tytułem „Przypominanie” (zaczerpniętym z wiersza Ottona Grynkiewicza), w reżyserii Ireneusza Ślusarczyka. W widowisku wystąpili artyści ziemi jędrzejowskiej – młodzież ze Studia Piosenki przy Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie; młodzi ludzie – wychowankowie pracowni teatralnej przy Centrum Kultury w Jędrzejowie; Agata Fugat, 16-letnia wokalistka, pochodząca z Łowini w gminie Sędziszów, uczennica Liceum Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Krakowie; a także – Kapela Całków z Zielonek, zespół „Nidzianie” oraz Stefan Wyczyński, tym razem w odsłonie nie-ludowej, ale stylowej.

Całości widowiska dopełniła prowadząca imprezę Urszula Lubczyńska-Gładka, która wystąpiła z towarzyszeniem mima z Teatru HoM z Tychów.