Już po raz 26. wręczone zostały stypendia dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. Prawdopodobnie już następna edycja stypendiów starosty jędrzejowskiego będzie mieć swojego patrona.

Jak powiedział starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, pora zalegalizować fakt, że patronem tych stypendiów jest św. Jan Paweł II. – Stypendia powstały w 2005 roku, jako wyraz hołdu po śmierci papieża – Polaka, „żywy pomnik” ku jego czci – mówi E. Kaczmarek. – Nagradzamy nimi najlepszych uczniów, którzy oprócz doskonałych wyników w nauce wyróżniają się altruistyczną postawą wobec innych.

Zarząd Powiatu ma wkrótce przedstawić radnym projekt uchwały o nadaniu imienia Jana Pawła II stypendiom, z których do tej pory skorzystało już 234 uczniów z naszego powiatu.

Stypendia są przyznawane raz w semestrze, obecnie ich wysokość to 700 zł dla jednego ucznia.

Na II semestr roku szkolnego 2017/2018 stypendium otrzymali:

1.Paulina Łuszczek – wzorowa uczennica I klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie, średnia ocen na I semestr roku szkolnego 2017/18 – 5,12. Paulina jest uczennicą klasy I o kierunku matematyczno-przyrodniczym. Osiąga najwyższe wyniki w nauce z biologii, chemii. Jest wybitnie uzdolniona matematycznie. Sumienna i pracowita, zawsze doskonale przygotowana do zajęć lekcyjnych. W ubiegłym roku szkolnym, będąc jeszcze uczennicą Gimnazjum w Nagłowicach została finalistką XIV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii oraz XIV Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki. W roku szkolnym 2017/2018 otrzymała stypendium w ramach projektu Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, którego celem jest wsparcie uczniów w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego. Paulina w ramach tego stypendium realizuje program przygotowujący ją do udziału w XLVIII Olimpiadzie Biologicznej. Paulina jest uzdolniona artystycznie, pięknie recytuje wiersze, reprezentowała szkołę w akademii „Polskie drogi do wolności” wystawionej z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada 2017 r. w Muzeum im. Przypkowskich oraz podczas występów w tymże muzeum podczas Tygodnia Tolerancji i Dialogu Kulturowego. Uczennica chętnie podejmuje działalność na rzecz klasy i szkoły, pomaga słabszym koleżankom i kolegom w nauce, jest otwarta na potrzeby innych.

2.Aleksandra Kasza – wzorowa uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie, średnia ocen na I semestr roku szkolnego 2017/18 – 5,09. Aleksandra jest uczennicą klasy II o kierunku humanistyczno-prawnym. Jest osobą bardzo ambitną i uzdolnioną artystycznie. Osiąga najwyższe celujące wyniki z wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej. Brała udział w Konkursie Wiedzy o NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskim Konkursie na pracę pisemną w formie eseju pt.: „Rola adwokatów w życiu społecznym” ogłoszonym przez Naczelną Radę Adwokacką. Przygotowuje się do LX(60) Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz do Olimpiady Policyjnej. Jej pasją jest fotografia i z tą dziedziną wiąże plany na przyszłość. Pełni funkcję szkolnego fotografa. Zaangażowana jest w prowadzenie gazetki szkolnej „Echo Rejowiaka”, Kroniki Szkoły, szkolnego profilu na Facebooku oraz w pracę Szkolnej Telewizji TV REY. W ubiegłym roku brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Prawa Narodów” organizowaną przez Politechnikę Krakowską, przygotowywała projekt do Ogólnopolskiego Konkursu „Zakręceniu w Przestrzeni” organizowanego przez Ambasadę Francuską w Polsce we współpracy ze „Wspólnie” – Fundacją Lafarge Holcim, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz francuskimi firmami działającymi na rynku polskim. Jest miła, koleżeńska, chętnie pomaga innym w nauce. Wraz z klasą zorganizowała bal choinkowy dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgleńcu.

3.Weronika Skierska – wzorowa uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego II w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, w I semestrze roku szkolnego 2017/18 uzyskała średnią ocen 5,1. Jest szczególnie zdyscyplinowaną i bardzo obowiązkową uczennicą. Jej pracowitość, której przede wszystkim są wysokie noty w szkole, przekłada się także na pasję i zainteresowania muzyczne. Można powiedzieć, że Weronika to „muzyczna” przedstawicielka szkoły, bowiem każda uroczystość jest uświetniona jej pięknymi występami. Uczennica rozwija swoje zdolności wokalne w Studio Piosenki Sędziszowskim CK jak również w Szkolnym Kole Muzycznym. Jako reprezentantka Polski występowała podczas Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego w Pradze w 2017, gdzie w swojej kategorii wiekowej zajęła II miejsce, wspólnie z zespołem muzycznym podczas konkursów ogólnopolskich zajmuje czołowe pozycje. Jest również uzdolniona humanistycznie, interesuje się literaturą piękną, dużo czyta, toteż z powodzeniem brała udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego na etapie wojewódzkim. Należy także do Szkolnego Koła Historycznego. Weronika cechuje się wielką uczynnością i altruizmem, te cechy znajdują odzwierciedlenie w pracy Szkolnego Koła Wolontariatu, aktywnie uczestniczyła przy organizacji Olimpiad Specjalnych, a także WOŚP. Weronika jest przykładem dla innych jak można połączyć pasję, hobby z bardzo dobrymi wynikami w nauce a jednocześnie być niezwykle skromną, sympatyczną i koleżeńską uczennicą.

4.Dominika Rosik- wzorowa uczennica III klasy Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, w I semestrze roku szkolnego 2017/18 uzyskała średnia ocen 4,9 na kierunku reklama. Jest bardzo aktywną i pracowitą uczennicą, posiada umiejętność i łatwość łączenia nauki, pasji oraz działalności społecznej. Dominika rozwija zainteresowania z przedmiotów zawodowych i ogólnych poprzez uczestnictwo w konkursach i olimpiadach:
– II Olimpiada Cyfrowa (zakwalifikowała się do II etapu),
– Powiatowy Konkurs „HIV-AIDS a uzależnienia” (I miejsce),
-Konkurs „Wybieram wybory”, Olimpiada Teologii Katolickiej (zakwalifikowała się do II etapu),
– Konkurs na spot „Co to znaczy być patriotą”,
– Konkurs na logo promujące pamięć o żołnierzach wyklętych,
– Wojewódzki konkurs na spot „Kultura w Sieci” (II miejsce w województwie), – Konkurs na prezentacje o poszanowaniu praw autorskich,
– Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą.
Uczennica reprezentuje szkołę w zawodach sportowych – Turniej Tenisa Stołowego. Jest zaangażowana w działania Szkolnego Koła Miłośników Teatru, brała udział w Zaduszkach Poetyckich i spotkaniu z Mikołajem organizowane dla dzieci z Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie. Znajduje również czas na pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu, uczestniczyła w Finale WOŚP oraz w zbiórkach żywności organizowanych przez PCK. Jest koleżeńska, uczynna, chętnie działa na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, stanowi wzór godny do naśladowania przez innych uczniów.

5.Radosław Baran – wzorowy uczeń klasy IV Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Stefana Roweckiego ”Grota” w Jędrzejowie w zawodzie – technik informatyk, , w I semestrze roku szkolnego 2017/18 uzyskał średnią ocen 4,68.
Radek to młody, ambitny i bardzo sumienny oraz skromny człowiek. Aktywnie pracował na rzecz klasowego samorządu uczniowskiego. Wziął udział w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego, w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt.: „Całej ziemi jednym uściskiem objąć nie można”, w Olimpiadzie Cyfrowej oraz opracował arkusz wspomagający pracę nauczyciela wychowawcy. Zostało mu przyznane stypendium z Projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych. Zawsze służył wszelką pomocą kolegom. Okazuje szacunek innym, godnie i kulturalne zachowuje się w szkole i poza nią. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych, a także reprezentował klasę i szkołę w różnorodnych konkursach, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Radek interesował się przedmiotami zawodowymi ze szczególnym uwzględnieniem projektowania stron internetowych a także nauką języków obcych. Zawsze zdyscyplinowany o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone obowiązki jest przykładem właściwego traktowania obowiązków szkolnych i wzorem do naśladowania.

6.Mateusz Miśkiewicz – wzorowy uczeń klasy I Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Stefana Roweckiego ”Grota” w Jędrzejowie w zawodzie – technik mechatronik, w I semestrze roku szkolnego 2017/18 uzyskał średnią ocen 4,68. Wykazuje wszechstronne zainteresowania. Fascynuje go matematyka, fizyka a także technika i jej rozwój, co było szczególnie widoczne w trakcie zajęć z przedmiotów zawodowych. Aktywnie uczestniczył w zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie naszym atutem”. Ten młody człowiek cechuje się wysoką kulturą osobistą, ambicją, sumiennością oraz dużą skromnością. Cechy te sprawiają, że jest lubiany przez uczniów swej klasy. Mateusz aktywnie pracował na rzecz samorządu klasowego jako jego przewodniczący. Jest reprezentantem swych kolegów na forum szkoły, w kontaktach z nauczycielami. Chętnie służy pomocą innym. Godnie i kulturalnie zachowuje się zarówno w szkole jak i poza nią dając dobry przykład innym. Wspiera akcje charytatywne. W sposób odpowiedzialny wykonuje powierzone mu obowiązki. Mateusz aktywnie uprawia sport. Mimo wielu obowiązków znajduje czas, aby grać w piłkę ręczną i nożną. W dyscyplinach tych osiąga sukcesy m.in. na międzyszkolnych zawodach sportowych.

7.Mariusz Zagórski – wzorowy uczeń klasy III Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie , w I semestrze roku szkolnego 2017/18 uzyskał średnią ocen 4,8. Chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w pracach na rzecz klasy i szkoły. Pracuje w samorządzie szkolnym, pomaga organizować uroczystości szkolne. Bierze udział w akcjach charytatywnych, był współorganizatorem zbiórki nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zbiórki surowców wtórnych. Jest uczniem posiadającym wyjątkowe walory: ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity i otwarty na potrzeby innych. Zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania. Odznacza się dużą kulturą osobistą, jest koleżeński, cieszy się dużą sympatią wśród koleżanek i kolegów. Mariusz systematycznie rozwija swoje pasje i zainteresowania.

8.Karol Polak – wzorowy uczeń klasy czwartej Technikum w ZSP w Sędziszowie, w zawodzie technik informatyk, , w I semestrze roku szkolnego 2017/18 uzyskał średnią ocen 4.93. Uczeń bardzo chętnie podejmował różne działania organizowane na terenie szkoły, aktywnie współpracując z samorządem Uczniowskim pełnił m.in. funkcję chorążego w szkolnym poczcie sztandarowym. Był pomysłodawcą i szkolnym koordynatorem projektu zgłoszonego do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Projekt z klasą” nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Za projekt pt. „PrzedMATURALNY Speed matematyczny” szkoła otrzymała Certyfikat „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła” i tym samym znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów. Za promowanie pracy metodą projektu oraz wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych sędziszowskie technikum znalazło się również na mapie „Dobrze ZaPROJEKTowanej Edukacji”. Uczeń w swoich zainteresowaniach koncentrował się na przedmiotach informatycznych oraz językach obcych. Uczestniczył w wielu konkursach przedmiotowych i tematycznych. W bieżącym roku szkolnym został finalistą konkursu języka niemieckiego. Jest osobą pilną, ambitną i bardzo pracowitą. Pomagał innym uczniom w nauce, zawsze koleżeński i życzliwy.

9.Klaudia Wiewiura – bardzo dobra uczennica klasy I a w ZSP w Wodzisławiu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, w I semestrze roku szkolnego 2017/18 uzyskała średnią ocen 4,53. Klaudia jest bardzo pracowita i sumienna. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Jest członkiem Młodzieżowej Rady Internatu oraz koła teatralnego. Jest inicjatorką wielu działań podejmowanych w klasie czy internacie tj.: uroczystości szkolne, dyskoteki, wycieczki. Cechuje ją duża empatia i chęć pomocy innym. Chętnie pomaga koleżankom i kolegom w nauce, zaangażowała się w działaniu Wolontariatu. Klaudia ma szeroki zakres zainteresowań. Reprezentowała szkołę w zawodach sportowych. Jest członkiem Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej.