Powiat jędrzejowski został zwycięzcą tegorocznej, IX edycji nagrody marszałka województwa świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „Samorządność”. Starosta Edmund Kaczmarek zaprosił na scenę burmistrzów i wójtów z wszystkich gmin naszego powiatu i wraz z nimi odbierał statuetkę, bo jak powiedział, to wspólna nagroda samorządów.

 

28 lutego, podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej, ogłoszono tegorocznych laureatów tej prestiżowej nagrody, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych samorządów, przedsiębiorstw i osób.

Kapituła nagrody składa się z przedstawicieli samorządu województwa, laureatów poprzednich edycji, przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Najpierw, w każdej z trzech kategorii – „Samorządność”, Przedsiębiorczość” i „Osobowość” – kapituła wyłoniła po pięć nominowanych podmiotów i osób. Następnie wybrano zwycięzców. W kategorii samorządowej nagrodę zdobył powiat jędrzejowski.

W uzasadnieniu nagrody czytamy, że władze regionu doceniły powiat jędrzejowski „za aktywność w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, a tym samym podnoszenie jakości życia swoich mieszkańców; za finansowanie działań w sferze kultury oraz wspieranie inwestycji na rzecz ochrony środowiska; za działania inicjujące przedsiębiorczość i tworzenie dogodnych warunków dla nowych podmiotów, chcących rozpocząć działalność gospodarczą; za wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych”.

Kapituła doceniła m.in. inwestycje drogowe w ostatnich latach – w tym przebudowę 19 mostów w ciągu dróg powiatowych za kwotę ponad 68 mln zł, rozpoczęty trudny projekt scalania gruntów wsi Raszków, Słupia, Wielkopole w gminie Słupia Jędrzejowska, inwestycje w Muzeum im. Przypkowskich, które jest utrzymywane przez powiat, np. rewitalizację ogrodu muzealnego, a także działania w sferze aktywizacji osób bezrobotnych i pomocy społecznej. Powiat Jędrzejowski zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2016.

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Arkadiusz Bąk i marszałek Adam Jarubas wręczyli nagrodę na ręce przewodniczącej Rady Powiatu Ewy Kubas-Samociuk oraz starosty Edmunda Kaczmarka. Jednak starosta zaprosił na scenę wszystkich obecnych na gali włodarzy gmin z powiatu jędrzejowskiego, a także radnych sejmiku z naszego powiatu.
– To jest nagroda dla całego powiatu, dla wszystkich jego mieszkańców, a powiat tworzą gminy, wspólnie budujemy naszą małą ojczyznę – mówił starosta. – Tylko w zgodzie i jedności można budować.
Edmund Kaczmarek dziękował nie tylko samorządowcom, ale także współpracownikom i wszystkim ludziom, którzy aktywnie wpływają na sytuację i wizerunek ziemi jędrzejowskiej. – Moją dewizą jest, aby zostawić po sobie trwały ślad i aby zmieniać rzeczywistość na lepszą, niż się ją zastało – podkreślał starosta jędrzejowski.
 
W pozostałych kategoriach nagrodę otrzymali: ZPUE Włoszczowa („Przedsiębiorczość”) oraz Bertus Servaas („Osobowość”).
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas dziękował wszystkim laureatom za pasję w działaniu i za to, że pracują dla rozwoju ziemi świętokrzyskiej.
 
Podczas gali wystąpili finaliści programu The Voice of Poland,  a na zakończenie odbył się piękny koncert galowy prezentujący popularne fragmenty z operetek i musicali,  z udziałem solistki Opery Wrocławskiej Moniki Gruszczyńskiej oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali.