W związku z trwającym plebiscytem na najlepszego radnego prowadzonym przez gazetę codzienną „Echo Dnia”, informujemy Szanownych Mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego, że nie jesteśmy zainteresowani taką formą weryfikacji. Stosowany obecnie system głosowania SMS-owego ulega wielu zniekształceniom i w związku z tym nie może być odzwierciedleniem faktycznego stanu rzeczy.

Wszystkich Państwa, którzy mieli zamiar wziąć udział w głosowaniu w związku z naszymi osobami, prosimy, aby przeznaczone na głosowanie środki pieniężne przekazali Państwo na cele charytatywne, co przyniesie znacznie lepsze, pozytywne efekty.

Radni Rady Powiatu w Jędrzejowie:

Andrzej Baran, Marianna Baran, Czesław Barański, Janina Błasiak, Paweł Faryna, Rafał Filip, Janusz Grabek, Edmund Kaczmarek, Renata Kawiorska, Stanisław Kowalczyk, Henryk Król, Ewa Kubas-Samociuk, Zygmunt Ozga, Lidia Pędziwilk, Mariusz Piotrowski, Tomasz Puchrowicz, Jerzy Rudnicki, Grzegorz Szymański, Krzysztof Świetlik, Andrzej Wójcik, Mariusz Zieliński