Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Biuro Powiatowe Jędrzejów) zorganizowała szkolenie dla rolników.

Spotkanie odbyło się dziś w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, które również objęło patronat nad wydarzeniem. Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna swoim przemówieniem rozpoczął część oficjalną.  Głos zabrał również Józef Cepil  – Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Program szkolenia przedstawił Krzysztof Majchrzak – Kierownik jędrzejowskiego biura ARiMR.
Miłą niespodzianką była wizyta Wiceminister Sportu i Turystyki (Anna Krupka) , która również zabrała głos i przywitała uczestników. Wspomniała o rządowych programach wspierających rolników.

Zagadnienia, które były poruszone na szkoleniu to:
– ułatwienia dla wnioskodawców w naborze Modernizacja gospodarstw rolnych -obszary A,B,C,
– inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej dla rolników, którzy ponieśli
w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi,
– e Wniosek Plus – pomoc w obsłudze aplikacji,
– wsparcie dotyczące zalesień oraz nowe wsparcie do terenów już zalesionych,
– wsparcie dla KGW,
– Portal IRZ Plus- czyli zgłoś zwierzęta przez internet.

Na spotkaniu byli obecni radni, urzędnicy, a przede wszystkim rolnicy, do których kierowane było szkolenie.  Duża frekwencja świadczy o sporym zainteresowaniu zagadnieniami, które omówiono.
Pełna sala i  brak wolnych miejsc to najlepsza rekomendacja dla organizatorów.