1 lutego w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się bezpłatne szkolenie dla firm z terenu powiatu jędrzejowskiego. Tematem szkolenia były zagadnienia z zakresu wdrażania ochrony danych osobowych (RODO) w podmiotach gospodarczych.

Skrót RODO oznacza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.
Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.
Regulacja ta weszła w Polsce w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
Mimo, że minęło już kilka miesięcy, wciąż wiele podmiotów ma wątpliwości. Mała jest świadomość, które dane są zagrożone i jak należy je chronić. Dlatego szkolenie było szczegółowe i poparte przykładami z życia codziennego. Omówiono następujące zagadnienia:
– Podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Kodeks pracy, przepisy krajowe.
– Jak wdrożyć ochronę danych według wytycznych RODO,
– Obowiązek informacyjny, wyrażenia zgody, podstawy przetwarzania danych osobowych,
– Aktywa i aktywa wspomagające w procesie przetwarzania danych osobowych,
– Rejestr Czynności Przetwarzania,
– Rejestr Kategorii Przetwarzania,
– Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania danych,
– Podmiot przetwarzający,
– Monitoring a RODO,
– Polityki, procesy, analizy w zakresie ochrony danych osobowych – dokumentacja to nie tylko papier.
– Inspektor Ochrony Danych – czy go potrzebujemy?
– Monitorowanie i analizowanie ochrony danych osobowych jako ciągły proces bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Szkolenie prowadził Inspektor Ochrony Danych Osobowych, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i informacji oraz IT – Mariusz Piskorczyk. Uczestnicy szkolenia z zaciekawieniem słuchali jego wykładu, nie zabrakło również pytań. Spora frekwencja na sali świadczy o potrzebie informowania i edukacji w zakresie RODO na terenie naszego powiatu.
(MF)