Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna,
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie
Tomasz Jasiński,
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach PZD w Jędrzejowie,
Świętokrzyska Izba Rolnicza
Oddział Terenowy w Jędrzejowie

zapraszają