8 czerwca po raz szósty młodzież szkół gimnazjalnych uczestniczyła w  Spartakiadzie – „STONOGA” na  boisku „ORLIK”  przy  Gimnazjum  Publicznym  w  Słupi  Jędrzejowskiej.

 

 

Organizatorami  Spartakiady byli:

– Starostwo Powiatowe  w   Jędrzejowie,

– Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej,

– Powiatowy  Związek Stowarzyszeń Sportowych  w Jędrzejowie,

– Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego  w  Słupi Jędrzejowskiej.                                     Cele  Spartakiady to:

– kształtowanie  postawy prozdrowotnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem znaczenia  

  systematycznej aktywności  rekreacyjnej,

– integracja młodzieży  z  różnych  środowisk,

– propagowanie  zdrowego  stylu  życia,

– popularyzacja  biegów,  rzutów i skoków.

Uroczystego otwarcia dokonała Anna Marszałek – dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej, pozdrawiając przybyłą na spartakiadę STONOGA 2017  młodzież, trenerów i opiekunów. W imieniu starosty jędrzejowskiego młodzież szkół gimnazjalnych powitał bardzo serdecznie Kazimierz Nowakowski – prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie

Spartakiadę  zrealizowano  dzięki  pozyskanym  w  ramach zadań  publicznych środkom finansowym od  starosty  jędrzejowskiego.

W spartakiadzie  wzięły  udział  gimnazja z  Moskorzewa, Mierzwina, Radkowa i Słupi.

Biegi sztafetowe odbyły  się  osobno dla  chłopców – na  1000  metrów,  a  dla  dziewcząt  na  650  metrów. Biegi  były  punktowane; za I miejsce 4 punkty, II miejsce -3  punkty, III  miejsce -2 punkty, IV miejsce – 1 punk.  

Skoki w dal metodą naturalną i rzuty  piłką  lekarską  3  kg  w  tył  za  głowę – przebiegały osobno  dla  dziewcząt i osobno  dla  chłopców,  a  wyniki  były  szczegółowo mierzone i  sumowane dla  każdej drużyny.  

 

Wyniki i punktacja biegów:

Dziewcząt:

I  miejsce   zajęła  drużyna z  Gimnazjum  w  Moskorzewie                   –   4 punkty,

II  miejsce  zajęła  drużyna  z Gimnazjum w  Słupi                                   –    3 punkty,

III  miejsce  zajęła  drużyna  z Gimnazjum w Radkowie                          –    2 punkty,

IV miejsce zajęła   drużyna z Gimnazjum  w Mierzwinie                         –   1 punkt.

Chłopców:

 I  miejsce  zajęła  drużyna z Gimnazjum  w Mierzwinie                           –  4 punkty,

II  miejsce  zajęła  drużyna z Gimnazjum  w Słupi                                      –   3 punkty,    

III  miejsce   zajęła   drużyna  z  Gimnazjum  w Moskorzewie                 –   2 punkty,

IV  miejsce  zajęła   drużyna  z  Gimnazjum w  Radkowie                         –  1 punkt.

Wyniki   rzutów  piłką  lekarską   3  kg  w  tył  za  głowę:

Dziewcząt:

I miejsce  zdobyła drużyna  z  Gimnazjum  w  Mierzwinie                       –  4 punkty

II  miejsce  zdobyła  drużyna  z  Gimnazjum  w Słupi                                –  3 punkty,

III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Moskorzewie                      –  2 punkty,

IV miejsce zdobyła  drużyna z Gimnazjum  w  Radkowie                         –  1 punkt.

Chłopców:

I miejsce  zdobyła  drużyna z  Gimnazjum  w  Mierzwinie                       –  4 punkty,        

II  miejsce  zdobyła  drużyna  z Gimnazjum w Radkowie                         –  3 punkty,

III  miejsce  zdobyła  drużyna   z  Gimnazjum  w Słupi                              –  2 punkty,

IV  miejsce zdobyła  drużyna  z Gimnazjum  w Moskorzewie                  – 1 punk.

Wyniki  skoków  w dal:

Dziewcząt:

I miejsce zdobyła  drużyna z  Gimnazjum  w  Moskorzewie                   – 4 punkty,       

II  miejsce  zdobyła  drużyna  z Gimnazjum w Mierzwinie                      – 3 punkty,

III  miejsce  zdobyła  drużyna   z  Gimnazjum  w Słupi                             –  2 punkty,

IV  miejsce zdobyła  drużyna  z Gimnazjum  w Radkowie                      –   1 punkt.

Chłopców:

I  miejsce zdobyła  drużyna z  Gimnazjum  w  Słupi                                 – 4 punkty,       

II  miejsce  zdobyła  drużyna  z Gimnazjum w Radkowie                        – 3 punkty,

III  miejsce  zdobyła  drużyna   z  Gimnazjum  w Mierzwinie                 – 2 punkty,

IV  miejsce zdobyła  drużyna  z Gimnazjum  w Moskorzewie                – 1 punkt.

 

Wyniki końcowe

I miejsce zdobyła drużyna – Gimnazjum w  Mierzwinie                         – 18 punktów,

II miejsce zdobyła  drużyna z  Gimnazjum  w Słupi                                 – 17 punktów,       

III  miejsce  zdobyła  drużyna   z  Gimnazjum  w Moskorzewie            – 14 punktów,

IV  miejsce zdobyła  drużyna  z Gimnazjum w  Radkowie                     – 11 punktów,

 

Wszystkie  drużyny (dziewcząt i chłopców) zarówno  za  biegi,  a  także  za  rzuty  piłką lekarską, skoki w dal – każda konkurencja sportowa  oddzielnie – otrzymały puchary i dyplomy wręczone w  imieniu  starosty  jędrzejowskiego – przez radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Leszka Wawrzyłę, Kazimierza Nowakowskiego prezesa  Powiatowego Związku Stowarzyszeń  Sportowych w Jędrzejowie oraz  przez  Annę  Marszałek – dyrektora Gimnazjum  w  Słupi  Jędrzejowskiej.

Medale pamiątkowe wręczył wójt gminy Słupia Krzysztof Nowak.

 

Nad sprawnym przebiegiem i bezpieczeństwem zawodników, widzów  oraz płynnością ruchu drogowego –  czuwali  policjanci  z Komisariatu Policji w Sędziszowie, którym  w  imieniu organizatorów  bardzo dziękuję.

Dziękuję Panu  Stanisławowi  Grzybowi – Dyrektorowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska EURO – MED w Słupi Jędrzejowskiej za  pomoc pielęgniarsko –medyczną, która cały czas czuwała nad zdrowiem zawodników biegających i widzów.

W imieniu  Powiatowego  Związku  Stowarzyszeń  Sportowych  w  Jędrzejowie   składam serdeczne  podziękowania  Panu  Edmundowi  Kaczmarkowi – Staroście Jędrzejowskiemu  za  przyznane  środki  finansowe  na  zorganizowanie  tej  Spartakiady.

Dziękuję  bardzo  dyrekcji Gimnazjum w Słupi oraz Pani Urszuli  Walocha i Panu  Markowi  Fulasowi  za  sprawne  przygotowanie i  przeprowadzenie  Powiatowej Spartakiady  – Sztafetowy  Bieg  Przełajowy  „STONOGA” 2017.

Kieruję  również  podziękowania  do  trenerów  i  opiekunów  poszczególnych  drużyn.

Dziękuję  serdeczne  Panu Krzysztofowi  Nowakowi – inspektorowi  z  Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia  i  Spraw Społecznych  za  opracowane dyplomy oraz  techniczną  pomoc  w  trakcie  przebiegu Spartakiady.

K. Nowakowski